Konkurss "Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2013"

  Daudzās pasaules valstīs šogad desmito reizi 5. februārī atzīmē  „Vispasaules Drošāka Interneta Dienu”. Pie mums, Latvijā, šo dienu atzīmējam septīto gadu.

Arī  Ādažu vidusskolas un Ādažu novada bibliotēkas  pieteica savu dalību konkursam „Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2013” . Konkursā tika iesaistīti Ādažu vidusskolas vairāk kā 100 piekto klašu skolēni.

Skolēni noklausījās lekciju par drošu  interneta vidi, kuru vadīja Valsts policijas darbinieki. Bibliotekāres O.Sasina un S.Orlovska  12. februārī  konkursa dalībniekus   aicināja uz  bibliotēkas lasītavu, kur notika konkursa  „Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2013”  ar saukli - ,,Cieni sevi un citus internetā!”

  Konkursa dalībniekiem bija iespēja noskatīties video īsfilmas par dažādām tēmām: anonimitāti un foto ievietošanu interneta portālos, par personīgās informācijas izpaušanu, kā arī etiķetes ievērošanu darbojoties internetā - ,,Negaidīji?”, ,,Svešinieks ar Tavu vārdu” un  ,,Kaķis maisā”, u.c. Pēc filmu noskatīšanās notika diskusijas par redzēto, atbildot uz jautājumiem un  pārrunājot  redzēto.

  Turpinot darbu grupās, skolēniem bija jāpārbauda savas zināšanas viktorīnā, pareizi atbildot uz jautājumiem, lai labāk saprastu un mācētu ievērot drošību darbojoties internetā. Nodarbību laikā bija praktiskais darbs, kurā strādājot grupās, bija jārisina dažādas problēmsituācijas, kādas iespējamas internetā. Pasākuma noslēgumā katrai klasei tika sniegti noderīgi padomi par drošību internetā.

  Ceram, ka pasākumā iegūtā informācija palīdzēs ievērot drošību apmeklējot interneta vidi.

 

Ziņu sagatavoja:
Ādažu novada bibliotēka

Tagi: konkurss, Internets, drošība