«Es rūgtumu un sāpes pazinu,
Kas cilvēku no putna gaisos šķir,
Un tomēr tūkstošreiz atzinu –
Cik bagāta un skaista dzīve ir...»

Rakstniecei, dziesminiecei, patriotei Ilzei Kalnārei aprit 95. gadskārta
(1918.–1968.)

Bibliotēkā skatāma autores darbu izstāde.