Latviešu rakstniekam un dramaturgam Rūdolfam Blaumanim - 150 (1863-1908)

Rūdolfs Blaumanis ir spilgtākais latviešu rakstnieks 19.gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā.  Humānists, cilvēks ar gaišu un labsirdīgu dvēseli, taisnības dievinātājs, savu vēl trūcīgāko draugu atbalstītājs, rūpīgs un iejūtīgs jauno literātu audzinātājs, birokrātisma, karjerisma un carisma politikas nīdējs. Rūdolfs Blaumanis sevi par rakstnieku veidojis apzināti un mērķtiecīgi. Laiks, kurā savus darbus radīja R.Blaumanis, bija nacionālo tautas atmodas ideju caurstrāvots. Literatūrā dominēja nacionālās pašapziņas, pašapliecināšanās, tautiskā romantisma, kā arī reālisma idejas.  

Bibliotēkā skatāma autora darbu izstāde.