11. novembris - Lāčplēša diena

Lāčplēša dienai veltīta tematiska izstāde „Brīvības cīņās"

18. novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīta tematiska izstāde

 "Mana Latvija, dadzītis mazs, ieķēries pasaules svārkos"