"Kas skanēja, kas žvadzēja

Manā sētas pagalmā?

Tur sajāja Mārtiņbērni

Ar sudraba zobeniem"


10. novembris -Mārtiņdiena

Bibliotēkā var iepazīties ar Mārtiņdienai veltītu folkloras krājumu izstādi(paražas, godi, ticējumi, u.c. mat.)Mārtiņdiena bibliotēkā.