“Tri u krāsu sadarbība arī ir realitāte. 

Krāsu valodas saturs.

Krāsu valodu vajag mācīt lasīt kā vārdus uz papīra.”

                                                     /Rūdolfs Pinnis,1983./

Rūdolfs Pinnis ir latviešu glezniecības klasiķis, vecmeistars, ar karalisku vērienu apveltīts mākslinieks, kura darbi nav zaudējuši savu aktualitāti un laikmetīgumu  arī 21.gadsimtā.

  Gleznotājam Rūdolfam Pinnim  aprit 110. gadskārta (1902-1992), skatāma māksliniekam veltīta izstāde.