"Miķelītis mazs vīriņš,

Tas atnāca pilnu roku".

Izstāde par latviešu tradīcijām, ticējumiem, paražām un godiem Miķeļdienu gaidot,  pasākumi.