Informējam apmeklētājus:
  • No šā gada 1. septembra Ādažu novada bibliotēka  atsāk darbu sestdienās.
  • Aktīvi  turpinās  Ādažu bibliotēkas elektroniskā  kopkataloga  veidošana un grāmatu fonda rekataloģizācija.Lūdzam bibliotēkas lasītājus ievērot grāmatu atdošanas termiņus!

 

Ziņu sagatavoja:
Ādažu novada bibliotēka

Tagi: Atgādinājums