Pošaties, Jāņa bērni,
         Sagaidiet Jāņa dienu:
         Jāņa diena spodra nāca,
         Ugunīs mirdzēdama.

 

Informatīva uzziņa par Līgo svētkiem, Jāņu ielīgošanu, to svinēšanu.

Tradīcijas, godi, paražas un ticējumi.