Latviešu dzejniekam, prozaiķim, tulkotājam Erikam Ādamsonam – 105

Iespieddarbu izstāde.

Tagi: Ādamsons, Eriks