Aprīlis bibliotēkās bija ir ļoti rosīgs mēnesis - no 23. līdz 29.aprīlim notika Bibliotēku nedēļa.

 

  • Ādažu novada bibliotēkā norisinājās daudz pasākumu, kuri bija veltīti Bibliotēku nedēļai. Apmeklētāji varēja skatīt grāmatu jaunumu izstādi gan pieaugušajiem, gan mazajiem lasītājiem. Bibliotēkā bija skatāmas izstādes aprīļa mēneša rakstniekiem-jubilāriem: Ilzei Indrānei 85, Andrejam Skailim 85, Veltai Spārei 90, Kornēlijai Apškrūmai 75, Pēterim Brūverim 55, apskatei izlikti autoru darbi. Iepazīstot vairāk I.Indrānes darbus, notika  mazo lasītāju interaktīva tikšanās ar autores grāmatas ,,Tipsis, Topsis un Tedis” tēliem.(skat . www.adazuvidusskola.lv)
  • Aprīlis ir pirmais pavasara vēstnesis dabā. Putnu mēnesis. Daba mostas. Bija izveidota izzinoša izstāde ,,Pavasaris...Putni. Daba”.
  •  Sākumskolas bērni apmeklēja bibliotēku, iepazīstoties ar grāmatas vēsturi, tās izdošanu un  garo ceļojumu līdz bibliotēkai, skatot izstādi ,,Gramatas vērtība laiku lokos".
  • Noslēdzot darbu  „Bērnu/jauniešu žūrija - 2011”  un gaidot nākošo BŽ, Ādažu novada lasīšanas eksperti pulcējās uz kopīgu tikšanos, pārrunājot un  piedaloties viktorīnā par izlasīto, uzzinot visu BŽ ekspertu vērtējumu šajā gadā. Un, protams, cienasts!
  • 26.aprīlī Interneta zālē no plkst. 11.00 līdz 16.00 ikviens apmeklētājs varēja vērot interneta tiešraidi portālā www.piesledzieslatvija.lv par tēmu  ”Bibliotēka man, es bibliotēkai”, ieklausoties un uzzinot daudz interesantu, aktuālu lietu par bibliotēkām.
  • Šobrīd tiek turpināta akcija ,,Lasītājs Lasītājam”-grāmatu maiņas punkts, kas tika organizēta Bibliotēkas nedēļas ietvaros. Aicinājām savus lasītājus atnest laikā nenodotās grāmatas, gaidījām nedaudz lielāku atsaucību, aicinot piedalīties akcijā ,,Mēs savai bibliotēkai”.
  • Novada mājas lapā tika ievietota aptauja par bibliotēku ,,Kas Tevi visvairāk saista bibliotēkā?”. Bija interesanti iepazīties ar rezultātiem un tos izvērtēt.

 

 

Ziņu sagatavoja:
Ādažu novada bibliotēka

Tagi: Bibliotēku nedēļa