23.aprīlī rakstniecei un dramaturģei Ilzei Indrānei apritēja 85. dzīves jubileja.

    Veidojot bērnos interesi par rakstnieces grāmatām un mudinot tās lasīt, 26.aprīlī Ādažu novada bibliotēkā notika tematisks pasākums ,,Ilze Indrāne aicina mazos lasītājus uz interesantu tikšanos ar saviem draugiem - Tipsi, Topsi un Tedi."Pirmās klases skolēni iepazinās ar rakstnieces daiļradi, klausījās un lasīja fragmentus no populārās grāmatas ,,Tipsis, Topsis un Tedis", kā arī atbildēja uz āķīgiem jautājumiem.,,Mēmajā šovā" skolēni iejutās grāmatas tēlos un attēloja fragmentos pieminētos priekšmetus.Interesants izdevās Tipša portrets, ko bērni zīmēja aizsietām acīm.

  Lai turpinātu iepazīties ar saviem draugiem, bērni tika aicināti piedalīties zīmējumu konkursā par Tipsi, Topsi un Tedi.

Ziņu sagatavoja:
Sandra Orlovska
Ādažu novada bibliotēka

Tagi: Ilze Indrāne