26. aprīlī Ādažu novada bibliotēkā  notiks mazo lasītāju interesanta tikšanās un iepazīšanās ar Ilzes Indrānes Tipsi, Topsi un Tedi.