Aprīlis bibliotēkās ir rosīgs mēnesis - no 23. līdz 29.aprīlim notiek Bibliotēku nedēļa.


 Bibliotēku nedēļas pasākumi Ādažu novada bibliotēkā:


 • Jauno grāmatu izstāde;
 • Akcija! ,,Lasītāj! Vai esi nodevis visas grāmatas?" Aicinām savus lasītājus atnest  laikā nenodotās grāmatas;
 • Grāmatu maiņas punkts - ,,Lasītājs Lasītājam”;
 • Akcija! „Mēs savai bibliotēkai” - aicinām dāvināt jaunas un labas grāmatas, filmu un mūzikas ierakstus, galda spēles u.c.;
 • 26.aprīlī no plkst. 11.00 līdz 16.00 interneta tiešraide portālā www.piesledzieslatvija.lv  ”Bibliotēka man, es bibliotēkai”;
 • Aptauja par bibliotēku.

Izstādes:

 • „Rakstniecei Ilzei Indrānei 85”;
 • „Rakstniekam Andrejam Skailim 85”;
 • „Rakstniecei Veltai Spārei 90”;
 • „Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai 75”;
 • „Pavasaris...Putni. Daba”;
 • „Grāmatas vērtība laiku lokos”.

Bērnu literatūras nodaļā:

 • Grāmatu izstāde „ Katram mazam putniņam” (Pēterim Brūverim-55);
 • Grāmatu izstāde „Ilze Indrāne - bērniem”;
 • Interaktīvas nodarbības sākumskolas bērniem par Ilzes Indrānes grāmatām;         
 • Bibliotēkas nedēļas ietvaros „Bērnu/jauniešu žūrijas - 2011” noslēgums Ādažu novada lasīšanas ekspertiem.