ForumsIzglītības iespējas nozarē — Bakalauru un maģistru darbu temati bibliotēkzinātnē
Autors Ziņa

Kristīne

07.09.2010 15:51

Bakalauru un maģistru darbu temati bibliotēkzinātnē

Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas pasniedzēji aicina bibliotēku darbiniekus izteikt savus priekšlikumus bakalauru un maģistru darbu tematiem. Priekšlikumi?

SandraV

08.09.2010 12:04

Ja interesē ar komunikāciju saistīti jautājumi, iesaku pētīt ar ētiku saistītus jautājumus, veidojot un izmantojot bibliotēku profilus sociālajos medijos (draugiem.lv, twitter, youtube, blogos, foto vietnēs u.c.), kā arī publicējot korporatīvo, šajā gadījumā - bibliotēku, informāciju interneta vidē dažādās vietnēs. Vai jāveido bibliotēku ētikas standarti attiecībā uz jaunajiem medijiem un internetu? Vai šie jautājumi jāiekļauj bibliotēkas politikas/stratēģijas dokumentos? Citur par to jau domā. Piemēram, Kanādas un ASV universitātēs tiek veikti šādi pētījumi. Vienu piemēru atradīsiet šajā prezentācijā: http://www.slideshare.net/hlmoulaison/ifla2010- moulaisoncorrado-4920232 Paralēli varētu tikt pētīts jautājums par personīgā un korporatīvā (bibliotēkas kā iestādes) viedokļu saskarsmi un atspoguļošanu. Manuprāt, ar to cieši saistīts arī jautājums par (1) bibliotekāra un (2) bibliotēkas tēla veidošanu interneta vidē, t.sk., jaunajos medijos. Lai veicas!

Martins

22.09.2010 00:40

Pētniecības tēmas varētu būt dažādas - bibliotēku sistēmu analīze citās valstīs (finanses, likumdošana, darbinieki, prastības u.tml..), salīdzināšana ar Latviju, ieviešanas un labās prakses adaptēšana Latvijā. Personālvadība un personības piemērotība bibliotekārajam darbam, prasības bibliotekāriem. Vai no bibliotekāra un vadītāja personības īpašībām, izglītības ir atkarīgs kāda bibliotēka būs, kā tā attīstīsies? Bibliotēkas ietekmes novērtēšana uz vietējo sabiedrību, ekonomiskai un sociālais devums sabiedrībai?

SandraV

28.09.2010 12:03

Labdien, Martin! Kaut arī negrasos rakstīt maģistra darbu, mani ļoti interesē tēma, kuru ierosini savā komentārā, resp., personības loma bibliotēkas/ bibliotekāra darbā un attīstībā. Es priecāšos, ja sazināsies ar mani. Varbūt varam dalīties viedokļos par šo jautājumu vai pat atrast iespēju rosināt/organizēt šādu diskusiju, piemēram, publisko bibliotēku vidē. Mans e-pasts: 3td@3td.lv

Sandra..

01.10.2010 17:08

Arī mani interesē tēma par bibliotekāra personību. Bibliotēku filozofijas lekcijās šī tēma tiek skarta, ir arī piemēri no prakses... Diskusija ir labs ierosinājums. varbūt, ka tas palīdz celt bibliotekāra prestižu?

Sandra V

04.10.2010 10:30

Labdien, Sandra.. ! - Arī tevi lūdzu atsaukties uz e-pastu 3td@3td.lv - Jo vairāk ieinteresēto, jo veiksmīgāk varēsim šo jautājumu virzīt. Mārtiņā personība jau noskaidrota. Gaidām tevi! Ar sveicienu, Sandra Vīgante

julyjuly

07.05.2013 12:34

Barbs bibliotēkā ar atbilstošu izglītību (LU, beigsanas gads 1994.), bet bez prakses. Cik liela ir iespēja "ielekt" atpakaļ profesijā, ja gandrīz 20 gadi darīt kas cits, piem., būts par menedžeri vācu kompanijā? varbūt eksistē kādi kursi?

julyjuly

07.05.2013 12:35

Atvainojos, "Darbs" bibliotēkā bija interesējošā tēma (bija ieslēgta vācu val. tastatūra-trūkst pāris mīkstinājumu un garumzīmju).

Kristīne

07.05.2013 13:56

Bibliotēkzinātni var apgūt: 1. LU programmā "Informācijas pārvaldība" - studiju maksa gadā 1200 Ls; 2. Latvijas Kultūras koledžā programmā "Bibliotēkzinātne un informācija" - studiju maksa gadā 720 Ls; 3. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrā līdz šim bija 36 stundu pamatzināšanu programma bibliotekāriem "Bibliotekārais un informacionālais darbs bibliotēkā", taču šobrīd šī programma ir apturēta - tās vietā tiek gatavota 240 stundu programma. Informāciju par vakancēm var iegūt šajā portālā vakanču sadaļā Forumā vai Nozares informācijas sadaļā. Tāpat iesaku sekot līdzi informācijai interesējošo bibliotēku vai pašvaldību tīmekļa vietnēs. Nu un vienmēr jau ir iespēja vienkārši aiziet uz bibliotēku un piedāvāt savu palīdzību (varbūt sākumā pastrādāt kā brīvprātīgajai, apgūt praksē nepieciešamās iemaņas un tad pretendēt uz apmaksātu darba vietu). Lai veicas!

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv