ForumsVispārīgi jautājumi — Zinātniska bibliotēka
Autors Ziņa

aija

22.01.2014 22:00

Zinātniska bibliotēka

Kas dod tiesības bibliotēkai saukties par zinātnisku b-ku? IZM Zinātnisko institūciju reģistrā ir tikai LNB. Kāpēc ir tik daudz zinātnisko- kas ir kritērijs: grāmatu daudzums, zinātniski pētījumi vai kas cits?

Jautājums

23.01.2014 05:52

Cik daudz?

Jana

23.01.2014 21:18

Manā skatījumā šim vārdu salikumam ir divējāda nozīme: 1) bibliotēka, kas apgādā ar informāciju zinātniekus; tātad apzina, vāc, saglabā, izplata zinātnisko informāciju un citus resursus lielākā daudzumā, kas izmantojami zinātniskajā pētniecībā .Šādā nozīmē par zinātniskām bibliotēkām uzskatāmas teju visas augstskolu un citu zinātnisko iestāžu bibliotēkas, integrētās bibliotēkas, kas veic kā zinātniskas un publiskas bibliotēkas funkcijas; vēsturiski izveidojušās zinātniskās bibliotēkas perifērijā (piemēram, Liepājā); 2) bibliotēka, kas ne tikai vāc zinātnei nepieciešamo informāciju, bet arī pati veic zinātnisko darbību. Lai gan Latvijā ir vairākas šādas bibliotēkas (to galvenā formālā pazīme ir valsts nozīmes statuss, skat.Bibliotēku likumu), oficiālu zinātniskas iestādes statusu pagaidām ieguvusi tikai Latvijas Nacionālā bibliotēka. Lai to iegūtu, bibliotēkai jāatbilst vairākiem nosacījumiem, kas arī ir juridiski fiksēti (skat.Zinātniskās darbības likuma 28.pantu). Jāatceras, ka bibliotēku tipoloģiskais dalījums publiskajās un zinātniskajās ir teorētisks, jo praksē šo divu bibliotēku veidu robežas saplūst.Strikts dalījums praksē, kā Jūs pati redzat, var radīt pārpratumus un neskaidrības. Tādēļ iesaku izvēlēties citas tipoloģiskās iezīmes, pēc kurām dalīt bibliotēkas (vairākus variantus aptspoguļo Bibliotēku likums, tas ir, pēc funkciju spektra; piederības, respektīvi, finansētāja). Briti vispār izvairās no vārdu salikuma "Scientific library", tā vietā rakstot "research library", kas jau ir konkrētāks, praktiskāks.

Kristīne

23.01.2014 23:58

Valsts nozīmes bibliotēkas statuss šobrīd ir 7 Latvijas bibliotēkām: Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālajai bibliotēkai, Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai, Latvijas Universitātes Bibliotēkai, LR Patentu valdes departamenta "Patentu tehniskajai bibliotēkai", Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkai, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajai bibliotēkai.

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv