ForumsBibliotēku darba statistika — savas bibliotēkas statistika
Autors Ziņa

Rita

31.01.2011 11:14

savas bibliotēkas statistika

Kur es varu apskatīties savas skolas bibliotēkas statistiku par 2009.gadu?

Antra Indriksone

31.01.2011 18:14

Savas bibliotēkas statistiku par iepriekšējiem gadiem (2008, 2009) var apskatīt, ar bibliotēkas pieejas datiem pieslēdzoties Kultūras kartes informācijas sistēmai un lapas sākumā norādot par kādu periodu datus atrādīt. Vairāk informācijas LNB Bibliotēku konsultatīvajā centrā pa tālr.: 67312807 vai e-pastu: baiba.bierne@lnb.lv.

Dina

20.02.2011 01:15

Vai tad statistika ir slepena informācija, ka speciāli jāielogojas?

Antra Indriksone

20.02.2011 07:57

Atsevišķi bibliotēkas statistikas dati par pēdējo iesniegto pārskata periodu ir pieejami publiski http://www.kulturaskarte.lv/. Individuālie statistikas dati ir konfidenciāli, ja vien tos nepublisko pati bibliotēka, vai tās dibinātājs. Statistikas likuma 18.pants: "(1) Statistiskie dati uzskatāmi par konfidenciāliem, ja tie tieši vai netieši ļauj identificēt privātpersonas vai valsts institūcijas, par kurām sniegti individuālie statistiskie dati. (2) Konfidenciālos datus, kas vākti vienīgi statistiskiem nolūkiem, drīkst izmantot tikai kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei."

Gatis_Dinters

24.07.2011 17:51

Paldies

Saska

12.04.2017 04:28

Pārāk ilgs laiks pagājis.

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv